نفرولوژی

تکمیلی خلاصه طلایی نفرولوژی چاپ قبل ( شامل موارد تغییر یافته در خلاصه جدید)

۲۵,۰۰۰تومان
توجه : این محصول شامل کتاب تکمیلی خلاصه طلایی نفرولوژی چاپ 1397 دکتر پیرحاجی است (شامل  موراد تغییر بافته هاریسون...

ویس و خلاصه و فیلم کارگاه نفرولوژی ۱۳۹۸ ( هاریسون ۲۰۱۸ – سیسیل ۲۰۱۶)

۱۲۰,۰۰۰تومان
این محصول شامل ویس و خلاصه و فیلم نفرولوژی ( هاریسون 2018 و سیسیل 2016 ) است توجه : با...