کارگاه های سریع

مرور سریع

کارگاه آنلاین مرور سریع جراحی لارنس ۲۰۱۳

۱۶۰,۰۰۰تومان
زمان برگزاری : جراحی 1 ( بیماری های پستان ، تروما ، بیماری های مری ، معده و دئودنوم ،...

ویس مرور سریع ۱۳۹۶( دروس ماژور و ۴ درس مینور)

۳۶۰,۰۰۰تومان
این پکیج شامل ویس مرور سریع دروس داخلی - جراحی - اطفال و ۴ درس مینور ( پاتولوژی - چشم...

ویس مرور سریع مامایی و ژنیکولوژی ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰تومان
توجه : این محصول شامل ویس مرور سریع ( 12 ساعت ویس) دروس مامایی و ژنیکولوژی جهت آمادگی آزمون پیش...