ثبت نام کارگاه آنلاین ژنیکولوژی ۳ – مباحث پایه ( بکمن ۲۰۱۹)

۵۰,۰۰۰تومان

تاریخ برگزاری : پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 18 تا 22
توجه : امکان استفاده رایگان از کتابخانه دیجیتال برای شرکت کنندگان کارگاه فراهم نیست
توجه : امکان ورود به کارگاه های اکسترا رایگان زنان صرفا برای شرکت کنندگان در این کارگاه فراهم است
اطلاعات ورود به کارگاه یک ساعت پیش از برگزاری کارگاه برای دوستان پیامک می شود

در انبار موجود نمی باشد