ثبت نام کارگاه حضوری جراحی ۵ ( رفرنس جدید)

۱۲۰,۰۰۰تومان

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده داروسازی قدیم – کلاس شهید فخاری

زمان : پنجشنبه 9 آبان ساعت 9 تا 18