پکیج مگا

۲,۰۰۰,۰۰۰تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان

پکیج مگا شامل ویس و فیلم کارگاه و خلاصه همه کارگاه ها ( به جز دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی – رادیولوژی ) به همراه ویس کارگاه های مرور سریع دروس ماژور و ۴ درس مینور ( چشم عفونی پاتولوژی نورولوژی) است.

 

دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی و رادیولوژی امسال چاپ جدید داشته و می توانید پس از چاپ جدید به صورت جداگانه تهیه نمایید.

 

احتمالا چاپ جدید دروس داخلی نیز امسال انجام خواهد شد ولی با توجه به تغییرات اندک و اهمیت این دروس … این دروس در پکیج موجود است و توصیه می شود در دور اول مطالعه استفاده شود.

توضیحات

پکیج مگا شامل ویس و فیلم کارگاه و  خلاصه همه کارگاه ها ( به جز دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی – رادیولوژی ) به همراه ویس کارگاه های مرور سریع دروس ماژور و ۴ درس مینور ( چشم عفونی پاتولوژی نورولوژی) است.

 

دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی و رادیولوژی امسال چاپ جدید داشته و می توانید پس از چاپ جدید به صورت جداگانه تهیه نمایید.

 

احتمالا چاپ جدید دروس داخلی نیز امسال انجام خواهد شد ولی با توجه به تغییرات اندک و اهمیت این دروس … این دروس در پکیج موجود است و توصیه می شود در دور اول مطالعه استفاده شود.