پکیج نوروزی ۱۳۹۶( ۳۰۰ پاتولوژی همراه با ویس تست – ۷۵ تست مانا با پاسخ تشریحی – سوالات قطب تهران اسفند ۹۶ با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات مینور ۱ با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات ۷ درس داخلی هشت قطب کشوری اسفند ۹۶ با پاسخ تشریحی و ویس تست )

۲۴۵,۰۰۰تومان ۲۰۰,۰۰۰تومان

سنجش

توضیحات

پکیج نوروزی ۱۳۹۶( ۳۰۰ پاتولوژی همراه با ویس تست – ۷۵ تست مانا با پاسخ تشریحی – سوالات قطب تهران اسفند ۹۶ با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات مینور ۱ با پاسخ تشریحی و ویس تست – سوالات ۷ درس داخلی هشت قطب کشوری اسفند ۹۶ با پاسخ تشریحی و ویس تست )

"" was added to wishlist