ثبت نام کارگاه حضوری بیماری های عفونی ( ۱۷ و ۱۸ بهمن) همراه با مرور سریع

۲۰۰,۰۰۰تومان

کارگاه راس ساعت 8 صبح در تاریخ 17 و 18 بهمن ماه برگزار می شود
محل برگزاری کارگاه متعاقبا در کانال تلگرامی اعلام می شود

توجه : هر دو جلسه کارگاه راس ساعت 8 صبح آغاز می شود