پکیج ویس و خلاصه کارگاه های آموزشی

۱,۶۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان

پکیج ویس و خلاصه شامل ویس و خلاصه همه کارگاه ها ( به جز دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی – رادیولوژی ) است.

 

دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی و رادیولوژی امسال چاپ جدید داشته و می توانید پس از چاپ جدید به صورت جداگانه تهیه نمایید.

 

احتمالا چاپ جدید دروس داخلی نیز امسال انجام خواهد شد ولی با توجه به تغییرات اندک و اهمیت این دروس … این دروس در پکیج موجود است و توصیه می شود در دور اول مطالعه استفاده شود.

توضیحات

پکیج ویس و خلاصه شامل ویس و خلاصه همه کارگاه ها ( به جز دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی – رادیولوژی ) است.

 

دروس جراحی – چشم – نورولوژی – ارتوپدی و رادیولوژی امسال چاپ جدید داشته و می توانید پس از چاپ جدید به صورت جداگانه تهیه نمایید.

 

احتمالا چاپ جدید دروس داخلی نیز امسال انجام خواهد شد ولی با توجه به تغییرات اندک و اهمیت این دروس … این دروس در پکیج موجود است و توصیه می شود در دور اول مطالعه استفاده شود.