پکیج مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ به همراه ویس تست( همراه با تکمیلی ۳۰۰ داخلی و اطفال)

۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

پکیج مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ سال ۱۳۹۶  ( داخلی جراحی اطفال مامایی ژنیکولوژی چشم روان اورلوژی عفونی  پاتولوژی نورولوژی فارماکولوژی پوست ارتوپدی رادیولوژی)

سنجش

توضیحات

پکیج مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ سال ۱۳۹۶ ( داخلی جراحی اطفال مامایی ژنیکولوژی چشم روان اورولوژی عفونی پاتولوژی نورولوژی  فارماکولوژی پوست ارتوپدی رادیولوژی)

"" was added to wishlist