ویس و خلاصه و فیلم کارگاه نفرولوژی ۱۳۹۸ ( هاریسون ۲۰۱۸ – سیسیل ۲۰۱۶)

۱۲۰,۰۰۰تومان

این محصول شامل ویس و خلاصه و فیلم نفرولوژی ( هاریسون 2018 و سیسیل 2016 ) است

توجه : با توجه به آموزشی بودن فیلم کارگاه ، مشاهده فیلم اکیدا توصیه می شود