جراحی

پکیج ویس و خلاصه و فیلم جراحی ( لارنس ۲۰۱۹)

۷۵۰,۰۰۰تومان
این پکیج شامل دو جلد کتاب و یک عدد فلش حاوی ویس و فیلم کارگاه ها است.

ویس و خلاصه کارگاه آنلاین جراحی ۵ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰تومان
ارسال از روز دوشنبه 6 بهمن 1399 و با پست پیشتاز خواهد بود. توجه : با توجه به محدودیت های...

ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین جراحی ۱ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰تومان
مباحث شامل ترمیم زخم - سوختگی - تروما - بیماری مجاری صفراوی

ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین جراحی ۲ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰تومان
مباحث شامل بیماری های کبد ، عفونت زخم ، هموستاز و بیماری های خونریزی دهنده ، بیماری های مری