آزمون آنلاین دور اول – داخلی و جراحی – ۲۸ تیر ۱۳۹۷

توضیحات

جهت آمادگی آزمون دستیاری و پیش کارورزی پزشکی

 

توجه : زمان فعال شدن آزمون راس ساعت ۹ صبح در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ است. آزمون غیر فعال نخواهد شد و دوستان می توانند بعد از این تاریخ نیز در آزمون شرکت کنند.