پکیج ویس و خلاصه و فیلم ۶ درس داخلی (هاریسون ۲۰۱۸ سیسیل ۲۰۱۶)

۹۰۰,۰۰۰تومان

این پکیج حاوی  سه جلد کتاب شامل دروس ریه ، گوارش ، خون ، کلیه ، غدد و رماتولوژی است ( هاریسون 2018 سیسیل 2016)

با توجه به تغییر رفرنس احتمالی درس قلب ، این کتاب در پکیج قرار ندارد

ویس و فیلم کارگاه ها در قالب یک عدد فلش موجود در پکیج اراِِیه می شود