کوییز آنلاین 20 سوال طلایی اخلاق پزشکی ( منتخب سوالات بورد و ارتقا1396)

دسته:

۸,۰۰۰تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی

 

توجه : کوییز صرفا دارای کلید است