پکیج ویس و خلاصه و فیلم جراحی ( لارنس ۲۰۱۹)

۹۰۰,۰۰۰تومان

این پکیج شامل دو جلد کتاب و یک عدد فلش حاوی ویس و فیلم کارگاه ها است.