ویس و خلاصه و فیلم کارگاه نفرولوژی 1398 ( هاریسون 2018 – سیسیل 2016)

۱۶۰,۰۰۰تومان

این محصول شامل ویس و خلاصه و فیلم نفرولوژی ( هاریسون 2018 و سیسیل 2016 ) است

توجه : با توجه به آموزشی بودن فیلم کارگاه ، مشاهده فیلم اکیدا توصیه می شود