ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین ژنیکولوژی ۱ ( بکمن ۲۰۱۹)

۱۳۰,۰۰۰تومان

مباحث شامل مراقبت های پس از زایمان ، سندرم پیش از قاعدگی ، لیومیوم ، پیشگیری از بارداری ، اندومتریوز ، ناباروری