ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین جراحی ۱ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰تومان

مباحث شامل ترمیم زخم – سوختگی – تروما – بیماری مجاری صفراوی