ویس و خلاصه و فیلم کارگاه آنلاین جراحی ۲ ( لارنس ۲۰۱۹)

۱۶۰,۰۰۰تومان

مباحث شامل بیماری های کبد ، عفونت زخم ، هموستاز و بیماری های خونریزی دهنده ، بیماری های مری