تکمیلی 300 مینور 1 همراه با ویس تست مرور سریع ( نورولوژی – پاتولوژی – چشم – اورولوژی – روان پزشکی)

۱۵۰,۰۰۰تومان

این مجموعه شامل سوالات منتخب تمامی قطب های پیش کارورزی در سال 1397 همراه با دستیاری 1397 با پاسخ تشریحی و ویس تست مرور سریع به مدت 2 ساعت است.

 

جهت آمادگی آزمون پیش کارورزی و دستیاری پزشکی