آزمون ۱۹ دی – مینور ۲ ( دور دوم آزمون های پیشرفت تحصیلی) ۱۳۹۸

۵۰,۰۰۰تومان

توجه : آزمون راس ساعت 9 صبح 19 دی فعال شده و در صورت عدم ورود در تاریخ مشخص شده نیز فعال خواهد ماند
مباحث : پاتولوژی – نورولوژی – ارتوپدی – چشم – فارماکولوژی – اپیدمیولوژی و آمار – اخلاق پزشکی