آزمون پیشرفت تحصیلی مینور ۲ ( دور اول پیشرفت تحصیلی)

۵۰,۰۰۰تومان

شامل مباحث فارماکولوژی – پاتولوژی – ارتوپدی – اپی دمی و آمار – نورولوژی – چشم – اخلاق پزشکی