پکیج آزمون های آنلاین پیشرفت تحصیلی دور اول ( گروه آموزشی دکتر امید پیرحاجی)

۲۴۰,۰۰۰تومان ۱۸۰,۰۰۰تومان

توضیحات

شامل ۶ آزمون آنلاین بر اساس برنامه مشخص شده

جهت آمادگی آزمون دستیاری اسفند ۱۳۹۷

 

 

آزمون اول آنلاین:

۲۸ تیر ۱۳۹۷ : آزمون دروس داخلی و جراحی

 

آزمون دوم آنلاین:

۱ شهریور ۱۳۹۷ : آزمون دروس اطفال و زنان

 

آزمون سوم آنلاین:

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ : آزمون جامع ماژور

 

آزمون چهارم آنلاین:

۵ مهر ۱۳۹۷: آزمون دروس مینور ۱ ( نورولوژی – روان پزشکی – چشم – ارتوپدی – اورولوژی – رادیولوژی)

 

آزمون پنجم آنلاین :

۲۶ مهر ۱۳۹۷ : آزمون دروس مینور ۲ ( فارماکولوژی – پاتولوژی – عفونی – پوست – ENT – اپی دمی و آمار – اخلاق)

 

آزمون ششم آنلاین :

۱۰ آبان ۱۳۹۷: آزمون مینور جامع