مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ پاتولوژی ۱ ( رفرنس جدید) همراه با ویس تست مرور سریع

۲۲۰,۰۰۰تومان

شامل کتاب چاپی تست و تمرین 300 پاتولوژی 1 همراه با ویس تست مرور سریع 90 دقیقه ای

 

مباحث: گوارش ، ریه ، کلیه ، اندوکرین ، کبد و مجاری صفراوی