خلاصه در خلاصه و تست قلب ۱ (رفرنس جدید)

۲۲۰,۰۰۰تومان

این کتاب شامل خلاصه در خلاصه مباحث جلد یک و دو خلاصه طلایی قلب همراه با تست های تمرینی قطبی ، دستیاری ، تالیفی و ارتقا 1400 است

حجم خلاصه در خلاصه ، نصف خلاصه طلایی بوده و توصیه می شود پیش از مطالعه این کتاب ، خلاصه طلایی همراه با ویس کارگاه استفاده شود

 

توجه : سفارشات دوستان پیش از عید در تاریخ 8 فروردین 1401 به دست دوستان خواهد رسید