۴۰ سوال طلایی آزمون فوق تخصصی ۱۳۹۶ داخلی

۶۰,۰۰۰تومان

توضیحات

۴۰ سوال منتخب آزمون فوق تخصص داخلی ۱۳۹۶

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری