مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ پاتولوژی ۲ ( رفرنس جدید) همراه با ویس تست مرور سریع ۹۰ دقیقه ای

۲۴۰,۰۰۰تومان

این مجموعه شامل تست های منتخب و غیرتکراری قطبی و دستیاری درس پاتولوژی 2 از سال 1384 تا 1400 همراه با تست های تالیفی و ویس تست مرور سریع 90 دقیقه ای می باشد