پکیج ویس و خلاصه و فیلم پاتولوژی ۱ و ۲ + مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ پاتولوژی ۱ همراه با ویس تست مرور سریع

۶۲۰,۰۰۰تومان ۵۳۵,۰۰۰تومان

شامل کتاب های چاپی پاتولوژی 1 و 2 همراه با ویس و فیلم کارگاه  و کتاب چاپی 300 پاتولوژی 1 همراه با ویس تست مرور سریع 90 دقیقه ای

 

توجه : هر سه جلد کتاب به صورت جداگانه می باشد